Arbetslagen:
F-5 023-839 64
6-9 023-839 61

Skolsköterska: Sara Olsson Telefon: 023-866 89 Mail: sara.m.olsson@falun.se

Studievägledare: Malin Markgren Wallin Telefon: 023-834 33 Mail:
Malin.Wallin-Markgren@falun.se

Kurator: Päivi Holm Telefon: 023-827 46 Mail: paivi.holm@falun.se

Specialpedagog: Meg Wallin Telefon: 023-824 32  Mail: meg.wallin@falun.se

Rektor: Marie Linder Telefon: 023-820 84 Mail: marie.linder@falun.se

Lärare:
förnamn.efternamn@montessoriskolan.net